Projekty, audyty i świadectwa energetyczne

Dla prowadzonych inwestycji oraz potrzeb naszych klientów wykonujemy:

- świadectwa i certyfikaty energetyczne

- audyty energetyczne dla inwestycji termomodernizacyjnych

- badania kamerą termowizyjną

W przypadku zakupu lub wynajmu nieruchomości, zgodnie z dyrektywą unijną 2002/91/EC dla wszystkich nowych budynków i mieszkań wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny).

Wykonujemy świadectwa energetyczne na potrzeby:

- wynajmu lub zbycia lokalu mieszkaniowego,

- oddania budynku do użytkowania,

- określenia charakterystyki energetycznej obiektu, w wyniku jego przebudowy lub remontu.

 

Ofertę związaną z audytami energetycznymi kierujemy do właścicieli i zarządców nieruchomości, a w szczególności obiektów spełniających wymogi ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych pozwalającej na uzyskaniu premii termomodernizacyjnej lub dotacji w programach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Dla potrzeb premii i dotacji wykonujemy:

- kompleksowe programy termomodernizacji,

- oszacowanie zakresu i wartości prac,

- sporządzeniu audytu i projektu technicznego,

- nadzór nad planowaną inwestycją

- pełnienie funkcji generalnego inwestora dla prac budowlanych określonych w audycie energetycznym i projekcie technicznym lub pełnieniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie wyboru odpowiednich wykonawców prac i dostawców materiałów.

 

Dla potrzeb modernizacji obiektów, oraz sprawdzenia już istniejących budynków wykonujemy pomiary przy użyciu kamer termowizyjnych.

 Stosując bezdotykową metodę pomiarów termowizyjnych jesteśmy w stanie wykryć:

-  zawilgocenia, błędy w izolacji cieplnej budynków i urządzeń chłodniczych,

-  miejsca ucieczki ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania,

-  lokalizację miejsc pęknięć sieci grzewczej i wodociągowej,

-  badania urządzeń grzejnych gospodarstwa domowego.

 W razie pytań prosimy o kontakt audyty@ekocieplo.com.pl